Lepší je prevence, nežli úmorná snaha o napravení škod